2310_2330 - Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten en Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen, subtype 2330_bu - buntgrasverbond en 2330_dw - dwerghaververbond

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
866
2310_2330 - Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten en Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen, subtype 2330_bu - buntgrasverbond en 2330_dw - dwerghaververbond
Zwarte Beek
+

Actueel: 963 ha (2310: 669 ha; 2330_bu: 295 ha)
Behoud actuele oppervlakte + 252 ha toename door omvorming
Einddoel: 1215 ha

Goed ontwikkelde landduincomplexen met:

  • aanwezigheid van de verschillende successiestadia op landduinen, waarbij steeds minimaal 40% van het habitattype 2330 voorkomt;
  • beperkte boomopslag (
  • voorzien van niet verstoorde zones tijdens broedseizoen voor nachtzwaluw en boomleeuwerik;
  • ingebed in open of halfopen landschap voor een maximale windwerking;
  • behoud oude hakhoutstoven van zomer- en wintereik.