Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

2170 - Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenaria)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
767
2170 - Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenaria)
Duinstruweel van Kruipwilg (2170)
Duingebieden
Duingebieden
+

Actuele oppervlakte: 70,9 ha
Toename van de actuele oppervlakte met 10 ha naar 81 ha.

Kwalitatief goed ontwikkelde kruipwilgstruwelen waarbij verruiging, verstruweling en verbossing beperkt blijft en met een goede structuurvariatie i.f.v. een toename van de habitattypische fauna en flora, vnl. de grondwaterafhankelijke flora.