2160 - Duinen met Hippophae rhamnoides

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
766
2160 - Duinen met Hippophae rhamnoides
Duinstruweel (2160)
Duingebieden
Duingebieden
=

Actuele oppervlakte: 595,2 ha
Behoud van de huidige oppervlakte. Omvorming ten gunste van andere Europese habitattypes en soorten in een ongunstige lokale staat van instandhouding is toegestaan, maar een behoud van de huidige oppervlakte dient op lange termijn nagestreefd te worden door een compenserende lokale uitbreiding van het habitattype op andere locaties via natuurlijke successie toe te laten.

=/↑

Structuurrijke duindoornstruwelen met voldoende variatie in leeftijdsklassen die niet onder druk staan van (invasieve) exoten