2150 - EU-Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
765
2150 - EU-Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
Duingebieden
Duingebieden
=/+

Actuele oppervlakte: 0,1 ha
Toename van de actuele oppervlakte naar 3 ha.

Kwalitatief goed ontwikkelde duingraslanden waarbij verruiging, verstruweling en verbossing beperkt blijft en met een goede structuurvariatie i.f.v. de habitattypische fauna en flora.