Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

1310 - Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
770
1310 - Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten
Slikken met Zeekraal (1310)
Polders
=/+

Actueel: 20 ha, waarvan 10 ha binnen SBZ-H Polders. Buiten SBZ-H: 10,8 ha binnen SBZ-V Poldercomplex en 0,2 ha binnen SBZ-V Het Zwin.
Doel: Behoud van de actuele oppervlakte in SBZ-H.

Goede staat van instandhouding van de actuele habitatvlekken:

  • Winter inundaties (= minimaal plas en dras) in de periode november t.e.m. april.
  • Geschikte grondwaterstanden het overige deel van het jaar.