1140 - Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
758
1140 - Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Duingebieden
Duingebieden
+

Actuele oppervlakte: 370,5 ha
Toename van de actuele oppervlakte met 60 ha in het Zwin, zodat de totale oppervlakte in SBZ 431 ha bedraagt.

Toelaten van een natuurlijke dynamiek met erosie en sedimentatie. Zonering en/of het creëren van rustgebieden voor de fauna (zeehond en broedende, foeragerende of rustende avifauna).