Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Vleermuisverblijf-, zwerm- en paarplaatsen

Hieronder vallen de overwinteringsplaatsen van vleermuizen die deel uitmaken van dit habitatrichtlijngebied, nl. het fort van Oelegem, de schans van Schilde en de aanwezige bunkers.