Habitattypes

Duinstruweel (2160)

Duindoornbessen zijn een lekkernij voor doortrekkende en overwinterende zangvogels.

Duinstruweel van Kruipwilg (2170)

Rond wintergroen profiteert van het zwak zure bladstrooisel van Kruipwilg.

Embryonale duinen (2110)

Zeepostelein

Natuurlijke loofbossen van de kustduinen (2180)

Abelen-Iepenbos in de duinbossen van De Haan

Vastgelegde duinen (2130)

Kruipend stalkruid

Vastgelegde ontkalkte duinen (2150)

Bremstruwelen ontstaan op verstoorde en verruigde, ontkalkte duinen (d'Heye, Bredene / De Haan).

Vochtige duinvalleien (2190)

Vochtige duinvallei

Wandelende duinen met Helmgras (2120)

Paelsteenpanne te Bredene