Wie werkt mee aan Natura 2000?

Natura 2000 staat of valt met een vlotte samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. In de Natura 2000-gebieden zijn immers tal van gebruikers actief. In overleg tussen de minister, het Agentschap voor Natuur en Bos, het middenveld en de betrokken Vlaamse administraties werd een globaal overlegtraject voor het hele IHD-proces opgezet. Elke speler kreeg daarin zijn rol.

Zo bestaan er ook overlegplatformen per speciale beschermingszone, waarin het ANB samenzit met vertegenwoordigers van sectoren die een bijdrage willen leveren aan de implementatie van de natuurdoelen, en/of die daardoor getroffen worden. Het overlegplatform bestaat naast de ANB-vertegenwoordigers en boseigenaars uit vertegenwoordigers uit de landbouw, natuurbeheer, economie, jacht en bosgroepen.