Wat is Natura 2000?

Natura 2000 is een Europees natuurnetwerk dat de toekomst wil verzekeren van honderden bedreigde dieren en planten, en hun leefgebieden. Want de Europese natuur is uniek in haar soort. Het streefdoel? Tegen 2050 mogen alle kwetsbare plant- en diersoorten en hun leefgebieden niet langer bedreigd zijn.

Het Natura 2000-netwerk strekt zich uit over 27 landen en telt meer dan 25.000 gebieden. Alles samen is dat goed voor ongeveer een vijfde van de oppervlakte van Europa. Het is het grootste samenhangende ecologische netwerk in de wereld.

Ook Vlaanderen doet mee. Het Vlaamse netwerk beslaat 166.000 hectare, verspreid over 62 gebieden. Het beschermt 47 leefgebieden - zoals slikken en schorren, duinen, heide, graslanden, bossen, rivieren... - en 133 soorten, zoals vleermuizen en andere zoogdieren, vogels, amfibieƫn en reptielen, vissen, insecten en planten. Zo beschermt ook Vlaanderen de Europese biodiversiteit!