Over Natura 2000 - oud

27Het aantal landen waarover Natura2000 zich uitstrekt

Waarom wordt Natura 2000 beschermd? Hoe zijn de gebieden afgebakend? Was er inspraak bij het tot stand komen van de natuurdoelen? Kan ik zelf ook iets doen voor de natuur? Ik wil iets doen in Natura 2000, wat nu? Op al deze vragen en meer wil dit luik van de website een antwoord geven.

Bekijk het filmpje over de natuurdoelen Met dit filmpje wil het Agentschap voor Natuur en Bos de deelnemers aan de overlegprocessen rond Europese natuurdoelen in Vlaanderen (Natura 2000) op een visuele manier wegwijs maken in de terminologie en trajecten die erbij horen.  Je kunt het filmpje downloaden op Vimeo via https://vimeo.com/97419813.