Hoe wordt een afweging gemaakt voor het verlenen van subsidies voor investeringen zoals projectsubsidies natuur of natuurinrichtingsprojecten in speciale beschermingszones?

In principe wordt binnen de speciale beschermingszone de richtkaart uit het managementplan gevolgd. Deze richtkaart bevat drie onderdelen: de ligging van actuele Europees te beschermen habitats, de ligging van natuurstreefbeelden voor Europees te beschermen habitats in bestaande natuurbeheerplannen, en de zoekzones. De zoekzone is de zone die gevrijwaard wordt voor het zoeken van locaties voor het realiseren van het openstaand saldo aan Europees te beschermen habitats (de doelen die nog niet zijn gedekt door natuurbeheerplannen of ermee gelijkgestelde plannen of contracten). De richtkaart vormt dus het ruimtelijke kader voor het realiseren van de natuurdoelen voor Europees te beschermen habitats: hij brengt focus bij het toekennen van subsidies, de inhoud en goedkeuring van natuurbeheerplannen en natuurinrichtingsprojecten, en de bescherming van de natuurdoelen voor Europees te beschermen habitats, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen. Dit zal onderzocht worden door het Agentschap voor Natuur en Bos bij de beoordeling van dossiers.