Publicaties

Hieronder vind je de verzameling vanĀ verschillende publicaties in verband met de Natura 2000-gebieden. Als je surft naar een specifiek gebied op deze site, hangen daaronder ook alle publicaties van dat gebied in kwestie onder de tab 'publicaties'.

Natuurdecreet

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Instandhoudingsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats.