Publicaties

Hieronder vind je de verzameling vanĀ verschillende publicaties in verband met de Natura 2000-gebieden. Als je surft naar een specifiek gebied op deze site, hangen daaronder ook alle publicaties van dat gebied in kwestie onder de tab 'publicaties'.

Aanmelding vogelrichtlijngebieden (17 juli 2000)

De besluiten van de Vlaamse Regering waarmee de vogelrichtlijngebieden zijn afgebakend en vervolgens aangemeld aan de Europese Commissie.

Aanmelding habitatrichtlijngebieden (4 mei 2001)

De beslissing van de Vlaamse Regering van 4 mei 2001 waarna de habitatrichtlijngebieden zijn aangemeld aan de Europese Commissie.

Voorlopige vaststelling van de habitatrichtlijngebieden (24 mei 2002)

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszones