Projecten

LIFE+ project Scalluvia

Het Life+ project Scalluvia zet voluit in op de verbetering van de zeldzame elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke.

LIFE-project Vlaams Veldgebied

Dit LIFE-project is gericht op het behoud en het herstel van bijzondere Natura2000-habitats binnen de Habitatgebieden “Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig-Vlaanderen: westelijk deel” en pSCI “Bossen en heiden van Zandig-Vlaanderen: oostelijk deel”.

FEYDRA

FEYDRA is de mooi klinkende afkorting voor ‘Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action’. In het Nederlands betekent dit ‘herstelactie voor de duinen van de fossiele riviermonding van de IJzer’. Het project kreeg deze naam omdat het projectgebied ligt op de plaats waar tijdens de middeleeuwen één van de vertakkingen van de toenmalige IJzermonding stroomde. Vandaag spreidt dit gebied zich uit over de kustgemeenten Koksijde en Nieuwpoort.

Integral Coastal Conservation Initiative (ICCI)

De Europese Unie ontwikkelde het Life-project ‘Integral Coastal Conservation Initiative’ (ICCI). Dit project omvatte onder meer het herstel van de IJzermonding.

ZTAR

ZTAR, acroniem voor Zwin Tidal Area Restoration, is een Europees Life-project dat de Zwinvlakte wil herstellen naar het biodiverse slikken- en schorrengebied van weleer. Het project ging van start op 1 januari 2011 en loopt tot 31 december 2015.

LIFE+-project Danah

In het Life+-project Danah werd tussen 2003 en 2010 een belangrijke uitbreiding van de heidehabitats in het Klein en Groot Schietveld gerealiseerd.

LIFE+-project in de Kleine Netevallei

Natuurpunt werkt met partners aan natuurbehoud en -herstel in de Kleine Nete.

HeLa LIFE+-project: grensoverschrijdend heideherstel

Via het HeLa Life+-project (2005 - 2011) is er aan grensoverschrijdend heideherstel gedaan.

LIFE+-projecten in het gebied van de Grote Nete

Verschillende Life+-projecten werken aan natuurbehoud en -herstel in de Grote Nete.

LIFE+-project Abeek

Het Life+-project Abeek herstelt hooilanden en elzenbroekbossen in de Abeekvallei.

Pagina's