Projecten

LIFE Nardus & Limosa

Met het Europees gesubsidieerd project LIFE Nardus & Limosa wordt beoogd de overgebleven heide, heischrale graslanden, landduinen en vennen van het Kempisch landschap te ontsnipperen en grootschalig te gaan herstellen. Dit zodanig dat weidevogels er in lage dichtheden kunnen voorkomen waardoor de volledige populatie behouden blijft of zelfs toeneemt.

SPARC - Space for Adaptating the River Scheldt to Climate Change

Het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en E.V. Flanders Hydraulics slaan de handen in elkaar om de Scheldevallei nog beter te wapenen tegen de klimaatverandering. De partners doopten het project ‘LIFE SPARC of Space for Adaptating the River Scheldt to Climate Change’. SPARC is gestart op 1 september 2017 en loopt tot 2022.

LIFE BNIP oproep pilootprojecten

Het LIFE Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNIP) stelt 100.000 euro beschikbaar voor startende projecten in België. Jill Eeckhout (LIFE BNIP Projectmedewerker) legt in onderstaande video uit hoe je een project kan indienen.

Grensoverschrijdend herstel van HEide, Landduinen en Vennen, integrale aanpak van EXoten

Met het Europese LIFE project HELVEX (2014-2019) slaan het Grenspark en partners aan beide zijden van de landsgrens (Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos en Natuurmonumenten) de handen in elkaar om de natuurwaarden te vergroten.

LIFE+-project TOGETHER

TOGETHER: samen-werken aan een prachtig heidelandschap.

LIFE-project DELTA

Project in twee natuurgebieden in de Demervallei, op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant.

LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP)

Het Europese LIFE programma 2014 -2020 voorziet in de financiering van projecten gerelateerd aan leefmilieu. Daarbij vormen de geïntegreerde projecten een nieuw type van project. De Europese Commissie maakt 11.4 miljoen euro vrij om het Natura 2000-programma de komende zes jaar in België te ondersteunen via het ‘LIFE Belgian Nature Integrated Project’ (BNIP).

LIFE+-project OZON

Het OZON-project wil de versnippering van het Zoniënwoud tegengaan.

LIFE+-project Itter & Oeter

Met dit Life-project wil Natuurpunt Beheer de bedreigingen voor de natuurwaarden in de valleien aanpakken. Het projectgebied zal daardoor op termijn evolueren tot één van de kerngebieden in het Natura 2000-netwerk

LIFE+-project Abeek

Europees natuurherstelproject in Abeekvallei met één jaar verlengd!

Pagina's