Waterbeheerders helpen beekprik

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beheert heel wat waterlopen die door Natura 2000-gebied stromen, bijvoorbeeld de Limburgse Abeek. De VMM bouwde er twee vistrappen zodat de beekprik zich er beter kan voortplanten.

Koen Martens van de VMM: “De Limburgse Abeek is een erg waardevolle waterloop. Er zwemmen maar liefst vijftien vissoorten rond, waaronder de Europees beschermde beekprik. Om zich te kunnen voortplanten is het van levensbelang dat vissen zich vrij kunnen bewegen van de ene naar de andere waterloop. Maar op de Abeek zijn er heel wat obstakels die vismigratie moeilijk maken. Daarom hebben we twee vistrappen gebouwd. Zo kunnen de vissen het hoogteverschil overbruggen en op zoek gaan naar geschikte paar- en rustplaatsen. Als waterbeheerder vinden we het niet meer dan normaal om mee te werken aan de Europese natuurdoelen.”