Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Projectgebieden Sigmaplan: Zandleemstreek

Het Sigmaplan wil Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren, maar verschaft tegelijk de ruimte om zeldzame riviernatuur in ere te herstellen. Die natuurgebieden leveren bovendien een onschatbare bijdrage aan de ontwikkeling van het Europese Natura 2000-netwerk.

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten er nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid. Ontdek hier alle projectgebieden >