Natuur- en wildbeheereenheid steekt natuur handje toe

“Vroeger kwamen we hier ravotten, hengelen en meewerken op de akkers en weiden. Nu koesteren we het gebied als natuurgebied én jachtterrein”, vertelt Willy Van Hoey van de natuur- en wildbeheereenheid Scaldania uit Moerzeke-Kastel.

“Wij, jagers, vullen eigenlijk slechts een klein deel van onze tijd met jagen, voor de rest doen we aan natuurbeheer. We hebben hier al tal van bomen geplant, beken uitgegraven en bermen ingezaaid met streekeigen bloemen en poelen. En rietkragen, struiken, bloemen- en kruidenakkers en een hoogstamboomgaard aangelegd. Daardoor kon het wildbestand zich natuurlijk ontwikkelen en verrijken. Ons jachtgebied ligt grotendeels in Natura 2000-gebied. We maken graag werk van de Europese natuurdoelen, en staan open voor duurzame maatregelen.”