LIFE-project Vlaams Veldgebied

Heidebos is een prachtig natuur- en wandelgebied in Wachtebeke en Moerbeke. Natuurpunt herstelt er, in het kader van het Europese LIFE-project Vlaams Veldgebied, de Natura 2000-gebieden.

“Heidebos is een kwetsbaar groen lappendeken van heide en bossen”, vertelt Tom De Beelde van Natuurpunt. “De grazende gallowayrunderen houden er de open plekken in stand en helpen de verspreiding van typische heideplanten. Elk jaar maaien we een grote oppervlakte met adelaarsvaren zodat er opnieuw heideplantjes kunnen groeien. We voeren dunningen uit in de naaldbossen zodat het bos opnieuw evolueert naar een natuurrijk loofbos. Ook de bestrijding van invasieve exoten zoals de Amerikaanse vogelkers is een belangrijke maatregel. Zo herstellen de oorspronkelijke planten zich. En kan het broedgebied van boomleeuwerik en nachtzwaluw uitbreiden.”