Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

LIFE+-project OZON

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt voor dit project samen met projectpartners ANB-BIM (Brussels Gewest) en DNF (Waals Gewest). Gezien de talrijke infrastructuren die het woud in deelgebieden snijdt (2 snelwegen, 4 sporen, 3 gewestwegen en 3 lokale wegen), is de ecologische ontsnippering een belangrijk onderdeel. Het project OZON voorziet in de verbetering van de bestaande verbindingen (tunnels, duikers), de aanleg van ontsnipperende infrastructuren (tunnels, boombruggen, duikers, ecoduct), de aanleg van begeleidende infrastructuren (ecorasters), de monitoring van de aangelegde infrastructuren als in communicatie en draagvlakverbreding.