Wilde bijen doen het goed aan de Belgische kust

26-02-2020
foto Zilveren fluitje: Kurt Geeraerts

Natuur en Bos en Natuurpunt Studie sloegen de handen in elkaar om beter zicht te krijgen op het belang van de Natura 2000-natuur voor wilde bijen. Doel: wilde bijen in de toekomst beter te kunnen helpen. In 2019 werd in het kader van het Interreg-project SAPOLL het natuurgebied ‘De Westhoek’ geïnventariseerd op wilde bijen. Heel wat wilde-bijensoorten komen hoofdzakelijk of uitsluitend in de duinen voor en zijn in ons land dan ook zeer zeldzaam. Tijdens het onderzoek werden maar liefst 77 wilde bijensoorten gevonden, wat het totale soortenaantal in het natuurgebied op 92 brengt, bijna een kwart van de totale Belgische soortenrijkdom!

Ook de Duinbossen van De Haan werden in het kader van hetzelfde project geïnventariseerd. Hier was de bijenfauna nog vrijwel onbekend: slechts 14 soorten wilde bijen waren eerder waargenomen in een nochtans vrij uitgestrekte gebied.

Lees meer over het Interreg-project SAPOLL
Lees meer over de inventarisatie in het Westhoekreservaat
Lees meer over de inventarisatie in De Haan