Werken in Willebroek: een blik op de toekomst

07-05-2021
foto Bovenzanden (c) website Sigmaplan

In het rivierenland rond Mechelen en Willebroek liggen de Sigmagebieden Bovenzanden en Tien Vierendelen. Hier wordt gewerkt aan een evenwicht tussen waterveiligheid, natuurontwikkeling en landbouw.

Het overstromingsgebied Bovenzanden krijgt een sluis in de rivierdijk, die dagelijks een beperkte hoeveelheid water in het gebied laat, op het ritme van eb en vloed. Zo kunnen slikken en schorren zich ontwikkelen.

In Heindonk, een deelgemeente van Willebroek, komt het nieuwe Sigmagebied Tien Vierendelen. Nu vind je hier alleen landbouw, maar binnenkort ook een gecontroleerd overstromingsgebied.

Lees meer over de geplande werken en de timing ervan.