Werken natuurinrichting Vrieselhof van start

06-08-2019
foto blauwe knoop Wim Massant

Vanaf juli starten de werken in het Antwerpse provinciaal domein Vrieselhof. Het natuurinrichtingsproject Vrieselhof is voornamelijk gericht op het behoud en de uitbreiding van het aanwezige relict van blauwgrasland, een zeldzaam en Europees te beschermen habitat. Ook wordt gezorgd voor betere standplaatsfactoren voor het geel schorpioenmos. Het Vrieselhof is een van de weinige groeiplaatsen in Vlaanderen van deze Europees te beschermen soort. Ook voor andere aanwezige natuurwaarden van Europees belang (zoals elzenbroekbossen en vleermuispopulaties) en de verbetering van de natuurrecreatieve infrastructuur zijn maatregelen voorzien.

Lees meer