Vleermuis als katalysator voor agrarisch natuurbeheer

22-04-2020
foto ingekorven vleermuis (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto

In Herentals bevindt zich de grootste populatie van de ingekorven vleermuis. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete grijpt deze uitzonderlijke aanwezigheid aan om samen met lokale landbouwers, Natuurpunt, stad Herentals en gemeente Olen een PDPO-project uit te werken. Bedoeling is om acties rond agrobiodiversiteit op te starten, met de nadruk op herstel en beheer van groen-blauwe elementen.

Via het project wil men onder andere het netwerk van houtkanten en kleine landschapselementen versterken. Bomen en houtkanten zijn immers sterk bepalend voor de vliegroutes. Tevens wil men in overleg gaan met boseigenaars en landbouwers (o.a. over belang van veestallen waar de vleermuizen komen jagen op stalvliegen).

Lees meer over dit project
Lees het rapport over landschapsgebruik van ingekorven vleermuis te Herentals en omgeving