Visdief doet het steeds beter in Vlaanderen

08-07-2020

De laatste tien jaar deed visdief het niet goed in het Natura 2000-gebied in en rond de Antwerpse haven. In 2015 haalden we met 20 broedparen slechts 10% van het instandhoudingsdoel (208 broedparen) voor deze kwetsbare soort.

Dankzij enkele beheermaatregelen, zoals de bouw van een kunstmatig broedeiland, steeg het aantal broedparen visdief tot wel 167 broedparen in 2019! De aantallen voor 2020 zijn op dit moment nog niet gekend.
Eind deze zomer worden drie nieuwe, grote visdiefeilanden geplaatst; één in de Verrebroekse Plassen, één in Putten West en één in Doelpolder Noord.

Deze reuzevlotten zijn een 100-tal m2 groot, en bieden elk plaats aan een 100-tal visdiefnesten. Volgend jaar hopen we zo nog beter te doen!

Dit filmpje toont de opbouw van een visdiefeiland in de Inlaag Oesterput in Noord-Beveland (Nederland)