Strandreservaat aan IJzermonding Nieuwpoort

06-08-2019
foto bontbekplevier Karel De Blick

In Nieuwpoort wordt een deel van het strand en de duinen afgesloten voor het publiek voor de creatie van een strandreservaat. Zo ontstaat een grote strandzone die zowel tijdens eb als vloed optimaal gebruikt kan worden door kustvogels zoals strandplevier, bontbekplevier, dwergstern, strandleeuwerik en sneeuwgors. Zij kunnen hier eten zoeken, rusten en krijgen er meer kansen om te broeden. Het afgesloten deel is opgenomen in het Europese Natura 2000-netwerk van belangrijke natuurgebieden. Heel typisch voor dit beschermd gebied is het zogenaamde hoogstrand en de overgang naar de duinen. In die overgangszone, en ook in de overgangszones tussen eb en vloed, vestigen zich heel specifieke en zeldzame planten, (korst)mossen en (bodem)diertjes.