Openbaar onderzoek Vlaams Natura 2000-programma

07-03-2017

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen.

Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die Europese natuurdoelen.

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het eerste Vlaams Natura 2000-programma, voor de periode 2016-2020. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert nu een openbaar onderzoek over dit programma. Dat loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. 

Het volledige dossier en meer uitleg over de procedure kan u vinden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u het programma ook inzien bij uw gemeente.