Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Natuur in de vallei van de Calie vergroot

27-03-2020

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koopt samen met de provincie Antwerpen in Kasterlee een gebied van ruim 5ha. Op die manier investeren zij in natuurverbetering en beekherstel in de Vallei van de Calie.

De natuur in de Vallei van de Calie is Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer willen de partners deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren.

Bedoeling is om de Calie te laten aansluiten op een netwerk van beektrajecten waar een gezonde populatie van rivierdonderpad en kleine modderkruiper vrij kan bewegen. Hiertoe is ook een verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk. De Calievallei is vooral bekend om zijn uitgestrekte elzenbroekbossen en water- en oevervegetaties. Het belang van water voor het gebied kan niet overschat worden.

Lees meer