Koningspaar bezoekt Polders van Kruibeke

08-05-2017
foto © Alex Deyaert

Koning Filip en koningin Mathilde brachten eind april een gesmaakt bezoek aan de Polders van Kruibeke, het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen.

De polders maken deel uit van het Sigmaplan. Dat plan heeft als doel de regio te beschermen tegen overstromingen, de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te verzekeren voor de scheepvaart en het ecosysteem van de Schelde te herstellen. Dat herstel betreft twee types natuur: wetlands en getijdennatuur. In de nieuw ingerichte gebieden voelen tal van bijzondere planten en dieren zich thuis. Zo helpt het Sigmaplan om de natuurdoelen te halen in het kader van Natura 2000. Naast veiligheid (overstromingsgebied) staan de Polders van Kruibeke garant voor 300 hectare slikken en schorren, 150 hectare weidevogelgebied en meer dan 160 hectare bossen. Landbouwers helpen mee om de graslanden te beheren.

In de Polders van Kruibeke krijgen de elzenbroekbossen een Europees duwtje in de rug met de steun van het Life+ financieringsprogramma. Het Agentschap voor Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal nv, de gemeente Kruibeke en de natuurvereniging Kruin werken onder de noemer Scalluvia aan het herstel van 90 hectare elzenbroekbossen en kreken. Het project loopt nog tot september 2018.

bezoek de website van het Sigmaplan.