Inrichtingswerken Wolfsputten Dilbeek

17-12-2018
foto Paul Van Caesbroeck

In september startte het ANB met inrichtingswerken in het natuurgebied Wolfsputten in Dilbeek. De werken passen in het recent goedgekeurde natuurbeheerplan en zullen een paar jaar duren. Ze zullen de natuurwaarden en de beleving van het gebied sterk verbeteren. Lees meer