Grote grazers in Dorent-Nelebroek

22-06-2021
(foto konikpaarden (c) Wim De Maeyer)

Dorent is een natuurgebied op de grens van Zemst en Vilvoorde. De komende jaren helpen konikpaarden en Schotse hooglanders bij het natuurbeheer door een concessie met lokale biolandbouwer Puur Laar. Enkele van de weilanden worden het jaar rond begraasd, andere graslanden worden pas begraasd nadat er gemaaid werd.

De inrichting kadert binnen het natuurbeheerplan, dat werd opgemaakt samen met de besturen van Zemst en Vilvoorde, en met de lokale Natuurpunt-afdeling. De inrichting kadert tevens ook in het geactualiseerde Sigmaplan. Dorent zal geen overstromingswater uit de Zenne bergen. Het is een nat natuurgebied waar zal worden ingezet op de ontwikkeling van soortenrijke graslanden. De oude Zenne-meanders werden wel opengemaakt en daar maken heel veel vogels nu al gebruik van.

Lees meer op de website van het Sigmaplan