Drie miljoen investeringssubsidies voor Vlaamse topnatuur

24-01-2018

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege subsidieert 53 projecten die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om drie miljoen euro waarmee de minister dus het recordbedrag van vorig jaar verdubbelt. Het succes heeft te maken met een flinke stijging van het aantal projecten, de kwaliteit ervan en de cofinanciering vanuit Europa. De subsidies moeten tonen hoe bepaalde ingrepen snel resultaten kunnen opleveren om Europese natuurdoelen te halen.

Begin 2017 lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos op vraag van minister Schauvliege voor de zevende keer op rij de oproep voor investeringssubsidies natuur. Dat zijn projecten die ervoor moeten zorgen dat Vlaanderen de Europese natuurdoelen haalt en waarbij de ingrepen snel uitvoerbaar zijn. “Het is belangrijk om resultaten op het terrein te kunnen tonen,” zegt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. “Het proces van de Europese natuurdoelen is al een tijdje bezig. Er wordt door iedereen hard en goed gewerkt, er is al heel veel overlegd en op papier gezet, maar het is ook belangrijk om concrete zaken te realiseren. Daarvoor dient deze financiële ondersteuning.”

De projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen. Ze worden uitgevoerd door verschillende verenigingen, lokale overheden of privé-eigenaars. Die laatste zijn belangrijk. Waar vroeger vooral de vertrouwde spelers, zoals natuurverenigingen, aan de kar trokken, zijn sinds 2014 ook lokale overheden en privé-eigenaars betrokken. Ook zij zullen een flink aandeel van de geselecteerde projecten realiseren.

► Raadpleeg het overzicht van alle projecten.