Boomkikker Europees succesverhaal

26-02-2020

De Europese Commissie lanceerde een oproep naar zogenaamde succesverhalen over habitattypes of beschermde soorten. Doel is deze verhalen te gebruiken in Europese Communicatie.

Eén van de succesverhalen van Natuur en Bos is dat van de boomkikker. Rond 1990 was deze amfibiesoort nagenoeg uitgestorven in Vlaanderen, met uitzondering van drie populaties (110 roepende mannetjes) in Limburg en een kleine populatie in de Zwinstreek. Samen met verschillende partners werkte Natuur en Bos aan habitatherstel van de boomkikker. Verreikende beschermingsinspanningen en het versterken van de bestaande populaties leidden tot een spectaculaire verbetering. In het voorjaar van 2017 werden zo’n 3500 roepende mannetjes geteld en werden er nieuwe populaties waargenomen. Ook de toekomstperspectieven zien er goed uit.

Eind 2018 stelde de minister een soortenbeschermingsprogramma vast voor de boomkikker. De uitvoering hiervan zal er hopelijk toe leiden dat de soort opnieuw de beoogde aantallen bereikt.

Raadpleeg het soortenbeschermingsprogramma

(foto boomkikker: Tom Linster)