Zeggekorfslak

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1559
Zeggekorfslak
Polders
Zeggenkorfslak

In stand houden grote zeggenvegetaties en zeggenrijk elzenbroek:

  • voldoende hoge grondwaterstand in de percelen; ;
  • geen overstromingen met vervuild water

Actueel: De soort is in de SBZ enkel gekend van het Krekengebied (Rode Geul en Grote Geul).
Doel: behoud van de actuele populaties in de Rode en Grote Geul.