Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zeggekorfslak

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1394
Zeggekorfslak
Dijlevallei
Zeggenkorfslak

Minstens behoud van de geschikte leefgebieden: Grote Zeggenvegetaties, zeggenrijke broekbossen en overgangen naar rietruigten en dottergraslanden.

Minimum behoud van de gekende populaties