Vleermuizen

dinsdag, 29 april, 2014 - 11:03
1215
Vleermuizen
Schietvelden

Kwalitatieve verbetering van de overwinteringsplaatsen door inrichting en beperking van verstoring en verlichting.Verbetering van het foerageergebied en van de verbindingselementen in het landschap, opheffen van migratiebarrières.

Vleermuizen algemeen: overwinterende, zwermende en parende soorten in fort van Brasschaat en verspreide bunkers op het terrein: minimaal behoud van de huidige populaties.