Slobeend

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1626
Slobeend
Polders
Slobeend

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

  • Plassen met een goede waterkwaliteit en veel waterplanten (en ongewervelden)
  • Het beperken van (menselijke) verstoring in belangrijke overwinteringsgebieden
  • Stagnerend oppervlaktewater in reliëfrijke graslanden

Actueel: de laatste jaren seizoensgemiddelde van 300 à 350 ex. in de volledige Oostkustpolders. Daarvan bevindt zich gemiddeld 70% (ca. 200 ex.) binnen het SBZ-V Poldercomplex
Doel: behoud van de seizoensgemiddelden in het SBZ-V Poldercomplex