Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Roerdomp

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1273
Roerdomp
Grote Nete
Moeraslandschap
Roerdomp

Halfopen tot open waterrijk moeras met:

  • overjarige brede rietkragen met gevarieerd periodiek maaibeheer;
  • veel overgangszones riet-water en riet-grasland;
  • waterpartijen tot 2,5 m diep, met ondiepe zones en een natuurlijke peildynamiek;
  • geen of weinig verstoring.

4 broedparen (waarvan 3 bp voorzien in het Sigmaplan). Dit betekent in totaal een oppervlakte geschikt leefgebied van 120-200 ha, waarvan 118 ha extra leefgebied in Zammelsbroek en 35 ha extra leefgebied in Trichelbroek.