Regenwulp

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1231
Regenwulp
Schietvelden
Regenwulp

Foerageergebied > 200 ha via toename van de oppervlakte open extensieve vochtige weilanden (met veel ongewervelden) met 100 ha.

Behoud tot stijging van de huidige doortrekkerspopulatie. Hiervoor is bijkomend foerageergebied noodzakelijk.