Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Poelkikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1205
Poelkikker
Zandig Vlaanderen West
Heidelandschap
Poelkikker

Behoud van de kwaliteit van water- en landhabitat: oligotrofe tot mesotrofe plassen, zonbeschenen, voldoende waterhoudend (minstens eind augustus). Behoud van landhabitat: vochtige heide of heischraal graslanden en voedselarme moerassen.

Actuele populatie: 3 populaties aanwezig binnen de SBZ.
Doelstelling: Verdere uitbreiding van de actuele populaties in 6b Bulskampveld (Aanwijsputten) en 2 Vloethemveld tot populaties van minstens 200 roepende mannetjes en uitbreiding van de populatie in Heideveld-Bornebeek tot minstens 50 roepende mannetjes zijn noodzakelijk om de duurzame instandhouding van de soort in de SBZ te verzekeren.