Korhoen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1219
Korhoen
Schietvelden
Korhoen

Behoud en herstel van kleinschalig extensief landbouwgebied in de weilandcomplexen Groot Schietveld bestaande uit weinig bemest structuurrijk grasland, kleine houtwallen en houtkanten en poelen, en ruige delen in de winter als wat voedselrijkere overgangszone tussen heide en agrarisch gebied.

Geen doelstelling