Kluut

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1560
Kluut
Polders
Kluut

In stand houden van de kwaliteit van het leefgebied van de actuele populaties, ook op langere termijn: in stand houden van open, slikkige oevers in combinatie met zandige, schaars begroeide terreinen. Stabiel waterpeil: fluctuaties De soort lift mee op de doelstellingen voor de zilte graslanden 1310 en 1330.

Actueel: 150-170 bp. in SBZ-V Poldercomplex, ca. 5 bp. in SBZ-V Krekengebied en geen bp. meer in SBZ-V Het Zwin.
Doel: behoud van de actuele populaties in de SBZ-V’s.