Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1258
Kamsalamander
Het Blak
Poelen, vennen en plassen
Kamsalamander

Er worden complexen beoogd van minstens 3 tot 5 geschikte poelen in de hiernaast genoemde deelgebieden. Hierbij zijn de poelen ingebed in een kleinschalig landschap met bossen, ruigtevegetaties, houtwallen en niet tot weinig bemeste graslanden. Binnen de kernpopulaties dient eutrofiëring te worden vermeden.

Minimaal 3 populaties moeten uitgroeien tot voldoende grote kernpopulaties waar de soort duurzaam kan voorkomen. Dit wordt beoogd voor deelgebied 2b Hoge Bergen-Ekstergoor, deelgebied 2a Blak-Abtsheide ter hoogte van Pomp-Poelberg en deelgebied 4 De Leeuwerik.