Ijsvogel

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1575
Ijsvogel
Zwarte Beek
IJsvogel

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

  • natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij voorkeur zandige wanden;
  • voldoende helder water;
  • groot aanbod aan kleine vissen;
  • geschikte foerageergebieden met visrijke waterhabitats.

Jaarlijkse broedvogel met 9-15 broedparen.