Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ijsvogel

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1396
Ijsvogel
Dijlevallei
Vallei - waterlopen
IJsvogel

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied. Dit impliceert:

  • bestendigen van het natuurgericht waterbeheer in de Dijlevallei (behoud natuurlijke rivierdynamiek);
  • verbeteren van de waterkwaliteit van Dijle en zijlopen;
  • tegengaan van de verstoring van de broedplaatsen.

Minstens het behoud van de huidige populatiegrootte (15 broedparen).