Ijsvogel

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1361
Ijsvogel
IJsvogel

Kwaliteitseis gedekt middels eerder gestelde doelen voor andere moerasvogels binnen het Landschap Vijver en moeraslandschap van het Vijvergebied Midden-Limburg en Bokrijk-Wik.

Behoud populatiegrootte