Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gladde slang

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1354
Gladde slang
Gladde slang

Kwaliteitsverbetering in hoofdzaak door creëren van ijle loofbossen en structuurrijke overgangen naar open landschap. In droge heide (4030) voldoende oppervlakte oude structuurrijke heide met vrij losse ondergrond en strooisellaag behouden. Functioneel verbinden van het volledige heidelandschap in dit gebied.

Bronpopulatie van minimum 400 adulte dieren die zich uitstrekt over het volledige heidelandschap.