Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bosvleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1113
Bosvleermuis
Voerstreek
Boslandschap
Bosvleermuis

Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen. Creatie geleidelijk opgaande bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen. Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. Voldoende holle bomen en het voorkomen van verstoring rond geschikt leefgebied. De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen Vroedmeesterpad, 9110, 9120, 9160 en 91E0 en Wespendief.

Ontwikkeling van geschikt leefgebied in de verschillende deelgebieden.