Boomkikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1320
Boomkikker
Noord-Oost Limburg
Boomkikker

Voor de doelstellingen binnen SBZ-H te kunnen halen zijn er verbindingen nodig tussen de geschikte leefgebieden deze zijn deels gelegen buiten SBZ-H binnen SBZ-V: Creatie of optimalisatie van functionele corridors voor de soort die bestaat uit kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, struwelen, bloemrijke graslanden of poelen

  • van de Brand naar Stamprooierbroek en Sint-Maartensheide;
  • van de Brand, via Jagersborg naar den Tösch;
  • in het Smeetshof.

Buiten SBZ-H zijn geen populatiedoelstellingen opgesteld.